Trimble GNSS-TI 扼流圈天线

Trimble GNSS-TI 扼流圈天线

GNSS-CORS

Trimble GNSS-Ti 扼流圈天线采用经过证明的Trimble天线主件技术结合JPL设计的扼流圈抑径板。基于Trimble Zephyr测地2主件技术,即使在严酷的环境下该天线以其超高精度的性能规格取得了经过验证的记录。

阅读更多