Klein4000数字侧扫声纳系统

Klein4000数字侧扫声纳系统

海洋测绘
[su_row] [su_column size="1/2"] [/su_column] [su_column size="1/2"] Klein4000侧扫声纳是一款先进的多功能侧扫声纳,可以用于浅水和深水中多种不同的测量任务。作业深度可达2000m,双频1…
阅读更多